Seminerler

Firma misyonumuzun en önemli bileşenlerinden biri, uygulama sahasında çözüm aranan problemlerin araştırmacı kurumların dikkatine sunulması ve araştırma kurumlarının bilgi birikiminin uygulama sahasına aktarılması konusunda sorumluluk üstlenmektir. Bu amaca yönelik olarak üniversitelerin muhtelif bölümleri ile işbirliği yaparak seminer, çalıştay, panel, konferans ve benzer toplantıların düzenlemek ve/veya düzenlenmelerine katkıda bulunmak önemsediğimiz faaliyetlerimiz arasındadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü (Kriptografi Programı) işbirliği ile düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz iki seminer programı bulunmaktadır:
- Ankara Kriptografi Seminerleri (AKS) her ayın son Perşembe günü, konunun uzmanı bir davetli konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
- ODTÜ UME Öğrenci Sunumları (ÖS), her ay iki kez, AKS’den bir hafta önceki ve bir hafta sonraki Perşembe günleri düzenlenmektedir.

Sunumlar, Kriptografi, Siber Güvenlik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören araştırmacı adayları tarafından gerçekleştirilmektedir. Her iki düzenli seminer dizisi (AKS ve ÖS) kayıt, ön kayıt veya herhangi başka bir işlem gerekmeksizin konuya ilgi duyan herkesin izlemesine açıktır. Seminerlerde sunum yapmak isteyen araştırmacılar, firmamızla irtibata geçebilirler.