• II. Kriptanaliz Çalıştayı
  • I. Siber Güvenlik ve Uygulamaları Çalıştayı
  • I. Uydu ve Haberleşme Çalıştayı